ota yrityksesi palkkakulut hallintaan

minimoi yrityksesi palkkakulut

Solidus Oy antaa asiakkailleen neuvoja työvoimakustannusten alentamiseksi. Palkkakulujen alentaminen on usein kiinteästi sidoksissa työntekijöiden työajan hallintaan ja siihen liittyviin sopimuksiin.

Työvoiman tehokkuus syntyy siitä, että työaikaa voidaan jaksottaa sekä vuorokautisen että viikoittaisen työajan osalta ja välttää hukkatuntien syntymistä. Erityisesti tuotannollisissa töissä on tärkeää löytää oikea peruskapasiteetin mukainen taso sekä hallita sen alittavan ja ylittävän tason kapasiteetti ja siitä johtuva työvoiman muuttuva tarve. Kyseeseen tulee tällöin työajan hallinnan osalta myös osa-aikaisen työvoiman ja vuokratyövoiman oikea suhde.

Näihin järjestelyihin voidaan päästä vuorokautista ja viikoittaista työaikaa hallinnoimalla, työsopimusta väliaikaisesti muuttamalla tai työehtosopimusten rajoissa paikallisesti sopimalla ja työaikapankki järjestelyillä. Uuden työaikalaki 2018 mahdollistamilla työaikajärjestelyjä  huomattavasti ajempaa enemmän jos laki saatetaan suunnittelusti voimaan. Lakimiehemme neuvoo näissä asioissa ja tarvittaessa hoitaa yhtiön johdon ohella koko työpaikkaa koskevat neuvottelut.

 

 

 

Soliduksessa työoikeudellista osaamista johtaa varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Mika Palmgren. Laaja-alaisen kansallisen kokemuksensa ohella Palmgren on toiminut myös yli 15 vuotta kansainvälisen välimiesoikeuden tuomarina Sveitsissä.

Esimerkki työvoimakustannusten minimoinnista tuotantolaitoksissa

Työn tehokkuus syntyy ensisijaisesti työajan hallinnasta. Työajan hallintaa rajoittavat voimassaolevat lait kuten Työaikalaki ja Työehtosopimukset ja joskus jopa työsopimukset.

Rajoituksia on noudatettava mutta paljon on myös tehtävissä.

Työaikalain joustot, työaikapankit ja paikallinen sopimus ovat olennaisia välineitä työajan hallinnoimiseksi. Työaikaa on tarpeen hallita ainakin sellaisissa yrityksissä, jossa työn tarjonta on osin epätasaista johtuen joko asiakkaan tarpeista, kausiluontoisuudesta tai vuorokauden ajoista.

Tehokkaalla työajan hallinnalla voit minimoida kausihuippuihin liittyviä aikoja, jolloin ylitöistä syntyy huomattavia kustannuksia tai matalasuhdanteen aikana, jolloin ammatti-ihmisillä teetetään toisarvoisia täytetöitä. Ongelma on molemmissa sama – yrityksen rahaa kuluu tarpeettomasti ja kannattavuus heikkenee.

Yrityspoolista hyötyä tuotantovaihteluihin

Kysy myös Yrityspooliamme. Muodostamme asiakkaistamme Yrityspoolin, jossa eri alojen yritykset käyttävät eri töihin saman ammattitaidon omaavia henkilöitä. Tule mukaan Yrityspooliin ja hyödyt työvoimasta eniten myös silloin, kun yritykselläsi ei ole työtä tarjota.

joustavuutta henkilöstövuokrauksella

Vuokratyövoiman käyttö on hyvä ratkaisu, kun on suhdanne- tai kausivaihteluista johtuvia henkilöstötarpeita. Meillä on tarjolla laaja henkilöstöpohja eri lähtökohdista. Erikoisosaamisalueemme ovat maahanmuuttajien ja urheilijoiden työllistäminen sekä ulkomaisen työvoiman kokonaishallinta. Meiltä saat osaajia useille toimialoille toimeksiannon pituudesta riippumatta.